Правила

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИНГ

Моторните спортове са опасни! Задължително се запознайте с правилата за безопасност!

Излизането и влизането в бокса се извършва с повишено Внимание ;

След като излезете на пистата – започнете първата обиколка БАВНО – с цел опознаване на пистата и загряване на гумите;

При движение по пистата не се разрешава рязката промяна на посоката на движение с цел удар или пресичане на пътя на друг картинг;

Спазвайте сигнализацията и флаговете по време на управление на картинга;
Движете се само в предвидената посока по пистата;
Абсолютно се забранява слизането от карта преди да е завършила сесията;
Абсолютно се забранява по време на пилотирането на картинг спирането на пистата с цел изчакване;
Ако излезете извън очертанията на пистата, се завъртите или по каквато и да е друга причина не можете да продължите, останете в картинга и вдигнете ръка, изчакайте служител от пистата, който ще ви се притече на помощ ;
При неспазване правилата за безопасност ще бъде отправено предупреждение на пилота с автоматично намаляване скоростта на управлявания от него карт . При повторно нарушение – ще бъде прекратена сесията на пилота ;
След показване на червен флаг, спрете плавно и подредете картинга на показаното от инструктора място;
Ръководството на „Картинг писта Хасково – “ДЕСАФИО ” – ЕООД, не носи отговорност за щети нанесени на трети лица от неспазване на правилата за безопасност  в следствие на лошо управление на карта.Флагове и сигнализацияСтарт (START)


Пистата е в добро състояние или даване на начало на обиколка за загряване при тренировка


Опасност, изпреварването е забранено, „Намали скоростта”


На пистата има бавнодвижещо се превозно средство


Показва се заедно с табела и номер на състезател за неспортменско поведение на пилота


Статичен – информация за пилот, който е застигнат с 1 обиколка от останалите – развят – ще бъдете изпреварен всеки момент с 1 обиколка

Всички пилоти трябва да прекратят незабавно състезанието и да се върнат на старт линията  

Край на сесията, тренировката или състезанието